tel: +31(0)6 55 58 30 35 info@anniekoost.nl
Select Page

Privacy Verklaring

Anniek Oost Persoonlijke en Prestatiegerichte Coaching neemt de beveiliging van jouw persoonsgegevens zeer serieus. Wij verwerken persoonsgegevens alleen voor het doel waarvoor ze zijn verstrekt en in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevens Bescherming (AVG). Deze privacyverklaring is opgesteld om je te informeren hoe Anniek Oost Persoonlijke en Prestatiegerichte Coaching hier mee omgaat.

Anniek Oost Persoonlijke en Prestatiegerichte Coaching verwerkt persoonsgegevens van jou doordat je (persoonlijk of via een bedrijf) diensten en/of producten van Anniek Oost Persoonlijke en Prestatiegerichte Coaching afneemt en/of deze gegevens zelf hebt verstrekt.

Anniek Oost Persoonlijke en Prestatiegerichte Coaching verwerkt de volgende persoonsgegevens:

Contactgegevens: Anniek Oost Persoonlijke en Prestatiegerichte Coaching gebruikt jouw voor – en achternaam, eventuele bedrijfsgegevens en contactgegevens, zoals (factuur)adres, telefoonnummer en e-mailadres, om met je te communiceren over de uitvoering van de overeengekomen dienstverlening. Deze gegevens worden ook gebruikt voor eventuele facturatie. Daarnaast kunnen aanwezigheidslijsten en verslagen van geleverde diensten worden bewaard. Al deze gegevens kunnen op papier of digitaal worden bewaard. Al deze contactgegevens gegevens worden doelmatig gebruikt.

Bezoekersgegevens: op onze website (hierna aangeduid als: de Website) worden de bezoekgegevens bijgehouden. Kijk onder het kopje Cookie van dit document voor meer informatie over het gebruik van persoonsgegevens op de Website.

Delen met derden

Anniek Oost Persoonlijke en Prestatiegerichte Coaching kan voor de volgende doelen persoonsgegevens delen met derden:

Dienstverleners: Anniek Oost Persoonlijke en Prestatiegerichte Coaching deelt de persoonsgegevens met de ingeschakelde dienstverleners om hun werkzaamheden voor Anniek Oost Persoonlijke en Prestatiegerichte Coaching correct en efficiënt te kunnen uitvoeren. Met bedrijven die in opdracht jouw gegevens verwerken, maakt Anniek Oost Persoonlijke en Prestatiegerichte Coaching afspraken om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Anniek Oost Persoonlijke en Prestatiegerichte Coaching blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Door akkoord te gaan met de privacyverklaring geef je toestemming dat jouw persoonsgegevens aan andere derden mogen geven als dit een doelmatig karakter heeft met het oog op de dienstverlening.

Cookies

Anniek Oost Persoonlijke en Prestatiegerichte Coaching maakt bij het aanbieden van diensten en producten op de Website gebruik van cookies. Een cookie is een klein bestandje dat door onze website wordt meegestuurd en door jouw browser op het apparaat waar je onze website mee bezoekt wordt geplaatst. De informatie die in de cookie is opgeslagen kan naar onze website teruggestuurd worden, wanneer je de website opnieuw bezoekt. Meer informatie over cookies kun je vinden op de website van ConsuWijzer. Voor een zo goed mogelijke werking van de Website worden cookies gebruikt. Cookies kun je uitschakelen of verwijderen. Dit kun je doen via je browserinstellingen. Gebruik eventueel de help-functie van je browser om te achterhalen hoe je dit kunt doen. Dingen die je altijd kunt doen:

  • Schakel ‘cookies van derden’ automatisch uit in je browser. De moderne browsers (Chrome en Firefox) bieden hiervoor veel opties.
  • Geef in je browserinstellingen aan dat je niet gevolgd wilt worden.
  • Je kunt de geplaatste cookies altijd weer verwijderen uit je browser en eventueel kun je ze ook blokkeren per domein. Via de website Your Online Choices kun je meer uitleg vinden hoe je cookies uit kunt schakelen.

Links naar andere websites

Op de Website kunnen links worden getoond naar externe websites en organisaties. Anniek Oost Persoonlijke en Prestatiegerichte Coaching draagt geen verantwoordelijkheid voor het gebruik van jouw gegevens door die organisaties. Lees hiervoor het privacy statement van de betreffende website die je bezoekt.

Bewaartermijn persoonsgegevens

Anniek Oost Persoonlijke en Prestatiegerichte Coaching bewaart jouw persoonsgegevens met zorg. Op grond van belastingwetgeving dient bepaalde informatie over klanten, zoals offertes en facturen, 7 jaar bewaard te worden. Andere informatie wordt bewaard tenzij je aangeeft dat je hier niet mee akkoord gaat, omdat Anniek Oost Persoonlijke en Prestatiegerichte Coaching vaak ziet dat klanten terug komen en ze het dan wenselijk vinden dat de persoonsgegevens bewaard zijn gebleven.

Persoonsgegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht jouw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@anniekoost.nl. Andere bedrijven waarmee wordt samen gewerkt zullen ook worden verzocht om eventuele wijzigingen door te voeren indien dit relevant is. Anniek Oost Persoonlijke en Prestatiegerichte Coaching zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, schriftelijk op jouw verzoek reageren.

Beveiliging

Anniek Oost Persoonlijke en Prestatiegerichte Coaching neemt de bescherming van jouw persoonsgegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als je de indruk hebt dat jouw persoonsgegevens niet goed beveiligd zijn, je aanwijzingen hebt van misbruik van jouw persoonsgegevens door Anniek Oost Persoonlijke en Prestatiegerichte Coaching, neem dan contact op met Anniek Oost Persoonlijke en Prestatiegerichte Coaching via info@anniekoost.nl. 

Anniekoost.nl is een website van Anniek Oost Persoonlijke en Prestatiegerichte Coaching. Anniek Oost Persoonlijke en Prestatiegerichte Coaching is als volgt te bereiken:

    Inschrijvingsnummer handelsregister KvK: 57262101,
    E-mailadres: info@anniekoost.nl

Klachten

Indien je klachten hebt over de verwerking van jouw persoonsgegevens door Anniek Oost Persoonlijke en Prestatiegerichte Coaching, verzoekt Anniek Oost Persoonlijke en Prestatiegerichte Coaching je om zo snel mogelijk contact met Anniek Oost Persoonlijke en Prestatiegerichte Coaching op te nemen via info@anniekoost.nl. Anniek Oost Persoonlijke en Prestatiegerichte Coaching zal binnen 4 weken schriftelijk reageren.

Wijzigingen

Anniek Oost Persoonlijke en Prestatiegerichte Coaching behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het privacy statement. Lees daarom regelmatig het privacy statement voor een update.